26 Mar

Premiki hišnih živali

V tokratnem članku pa nekaj besed o premikih hišnih živali po ozemlju Evropske unije in iz tretjih držav v Evropsko unijo.

Kot hišne živali se štejejo psi, mačke, beli dihurji, nevretenčarji (razen čebel in rakov), okrasne tropske ribice, dvoživke, plazilci, ptice (razen perutnine), glodalci in domači kunci.

Nekomercialni premiki

Nekomercialni premik hišne živali pomeni premik živali, ki spremlja lastnika na potovanju in se bo skupaj z njim vrnila v matično državo.

Za nekomercialne premike psov, mačk in belih dihurjev med državami članicami (razen za vnos živali v Veliko Britanijo, Irsko, Švedsko in Malto, kjer veljajo posebne zahteve) mora biti žival cepljena proti steklini, kar veterinar potrdi v EU potnem listu, ki mora spremljati hišno žival . Poleg tega mora biti žival označena z mikročipom ali jasno čitljivim tetoviranim znamenjem. Označevanje s tetoviranjem je v državah članicah dovoljeno v času prehodnega obdobja, do 3.7.2011, razen v Združenem kraljestvu in na Irskem, kjer že zdaj zahtevajo označevanje z mikročipi. Pravila, ki veljajo za nekomercialne premike hišnih živali med državami članicami, veljajo tudi pri potovanjih oziroma iz naslednjih držav: Andore, Islandije, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švice in Vatikana.

Slovenija dovoli vstop živalim iz držav članic EU, ki so mlajše od treh mesecev in niso cepljene proti steklini, če jih spremlja potni list in so bile na kraju skotitve brez stikov z divjimi živalmi ali če so v spremstvu mater, pri katerih še sesajo.

Zahteve glede stekline veljajo za pse, mačke in bele dihurje, za ostale hišne živali pa ni posebnih zahtev glede stekline in velja, da morajo imeti veljavno zdravstveno spričevalo in biti označene.

Živali, ki prihajajo iz tretjih držav morajo izpolnjevati naslednje pogoje: žival mora biti starejša od treh mesecev, cepljena proti steklini, označena z mikročipom ali jasno čitljivim tetoviranim znamenjem, spremljati pa jo mora zdravstveno spričevalo-eu veterinarski certifikat za nekomercialne premike iz tretjih držav z vpisanim mikročipom.

Živali, ki se ponovno vračajo na območje EU, morajo izpolnjevati pogoje, ki veljajo za nekomercialne premike med državami članicami.

Vnos hišnih živali na območje EU za nekomercialne premike je dovoljen preko vseh mejnih prehodov, kjer opravljajo kontrolo carinski organi. Carinski organi dovolijo vnos, če živali ni več kot pet, živali spremlja lastnik ali druga pooblaščena oseba, so ustrezno označene in izpolnjujejo zdravstvene zahteve in zahteve glede cepljenja proti steklini, kar je zapisano v potnem listu oziroma veterinarskem certifikatu za nekomercialne premike hišnih živali.

Komercialni premiki

Komercialni premik živali pomeni uvoz oziroma vnos živali na teritorij EU z namenom prodaje živali. Večinoma so pogoji za pse, mačke in bele dihurje enaki kot pri nekomercialnih premikih. Žival mora biti starejša od treh mesecev, cepljena proti steklini in označena z mikročipom. Če gre za premik znotraj EU jo spremlja še EU potni list z vpisanim mikročipom in TRACES spričevalo, če gre za uvoz iz tretje države pa EU veterinarski certifikat za komercialne premike iz tretjih držav z vpisanim mikročipom.

Na tem mestu bi rada opozorila, da se velikokrat zgodi, da ljudje zaradi nepoznavanja predpisov ter nevednosti in „sreče“ na carini, preko meje iz tretjih držav pripeljejo žival brez ustreznih dokumentov, cepljenja oziroma označitve. Ko želijo to žival pri nas prijaviti, pa za te nepravilnosti avtomatično izve inšpekcijska služba, saj je tako urejen sistem registracije živali. Bodite pozorni, ko se odpravljate po novega ljubljenčka izven meja EU in se prej dobro pozanimajte kakšne pogoje mora žival izpolnjevati za prihod v EU. Za pomoč in več informacij se lahko obrnete tudi na našo službo.

Metka Novak,dr.vet.med.
Veterinarski center Kropec

Metka Kropec
x

Obvestilo

Cenjene stranke obveščamo, da je delovni čas naše ambulante ponovno od 8h-18h, sob 8h-12h. Zaželjeno naročanje in upoštevanje vseh pravil za preprečevanje širjenja koronavirusa.
Se vidimo!